Referenssi: Ahtelan Nuorisokeskuksen jätevedenpuhdistamo

Asiakas: Turun kaupunki, 2011.
Osuutemme projektissa: Kohteen saneeraus
Lähtökohtatilanne ennen projektia:
Alkuperäinen puhdistamo on ollut kaksivaiheinen Bioclere-puhdistamo, eli sakokaivo ja sen yhteydessä olevat biologiset yksiköt. Kohteelle oli vuonna 2005 lisätty esisaostusyksikkö tehostamaan fosforinpoistoa.

Mitä toimitimme:
Saneerasimme kohteen toimittamalla kemiallisen jälkisaostusyksikön sekä erillisen lietevaraston. Samalla uusittiin myös mereen johtava purkuputki, sähköt sekä automaatio vaihdettiin logiikka-ohjaukseen.

Kohteen toiminta nyt:
Lietteet pumpataan kooltaan 5 m³ olevaan lietevarastoon kummastakin biologisesta ja uudesta kemiallisesta yksiköstä.
Lietevarastosta vesi kierrätetään kirkaste-ylivuotona sakokaivoon.

Valitse ammattilainen – valitse Tekninen Palvelu Tomi Niemi


Ota yhteyttä