Referenssi: Antintalon vedenottamo, Rusko 2012

Asiakas: Ruskon Kunta
Kohde: Antintalon vedenottamo
Osuutemme projektissa: Kohteen saneeraus
Lähtökohtatilanne ennen projektia:
Vanhassa vesilaitoksessa säädettiin lipeällä (NaOh) pH-tasoa. Lipeän käytöstä haluttiin eroon ja tilalle etsittiin erinäisiä ratkaisuja. Kunnan puolesta päädyttiin kalkkikivineutralointi laitokseen.

Mitä toimitimme:
Tekninen Palvelu Tomi Niemi toimi Maahovi Oy:n alihankkijana laitteistojen osalta.

Kohteen toiminta nyt:
Uusi laitos käyttää hyväkseen kalkkikivineutralointia sekä varmistuksena ilmastusyksikköä sidosaineenaan elintarvikelaatuinen HUFO-materiaali. Kalkkineutraloitu ja ilmastettu vesi pumpataan UV-laitteen kautta verkostoon.

Valitse ammattilainen – valitse Tekninen Palvelu Tomi Niemi


Ota yhteyttä