Referenssi: Harmajan Luotsiasema 2015

Asiakas: Finnpilot Pilotage Oy
Kohde: Harmajan luotsiasema
Osuutemme projektissa: Kohteen saneeraus


Mitä toimitimme:
Biologista jätevedenpuhdistamoa tehostettiin kemiallisella esikäsittelyllä. Puhdistamon toimintaa tehostettiin myös uusimalla puhdistamon automatiikkaa. Puhdistamo on tällä hetkellä määräyksien mukainen ja vastaa uutta jätevesilain mukaista määräystä.

Valitse ammattilainen – valitse Tekninen Palvelu Tomi Niemi


Ota yhteyttä