Referenssi: Lentiiran kirkon biologinen Vesimies-pienpuhdistamo

Asiakas: Kuhmon seurakunta, 2011.
Osuutemme projektissa: Kohteen saneeraus
Lähtökohtatilanne ennen projektia:
Alkuperäinen Vesimies-puhdistamo ei vastannut ympäristölainsäädännön mukaisia vaatimuksia, joten oli tarpeellista saneerata kohde vastaamaan niin nykyisiä kuin tuleviakin säädöksiä.

Mitä toimitimme:
Vesimies-puhdistamoon lisättiin kemiallinen jälkisaostusyksikkö jälkikaivon päälle. Jälkikaivoon asennettiin staattinen sekoittaja sekä lietepumppu, joka pumppaa kemiallisen lietteen sakokaivoon.

Kohteen toiminta nyt:
Lentiiran kirkon biologis-kemiallinen pienpuhdistamo on uuden ympäristölainsäädännön säädösten mukainen, kun biologisesta Vesimies-puhdistamosta tehtiin myös kemiallinen.

Valitse ammattilainen – valitse Tekninen Palvelu Tomi Niemi


Ota yhteyttä