Referenssi: Orrengrundin luotsiasema 2016

Asiakas: Finnpilot Pilotage Oy
Kohde: Orrengrundin luotsiasema
Osuutemme projektissa: Avaimet käteen -pakettina sisältäen kohteen suunnittelun ja toteutuksen.


Mitä toimitimme: Biologista jätevedenpuhdistamoa tehostettiin kemiallisella esikäsittelyllä sekä imeytystunnelilla. Imeytystunnelin ansiosta puhdistettua jätevettä ei johdeta itämereen vaan imeytyvään maaperään. Puhdistamon toimintaa tehostettiin myös uusimalla puhdistamon automatiikkaa. Puhdistamo on tällä hetkellä määräyksien mukainen ja vastaa uutta jätevesilain mukaista määräystä.

Valitse ammattilainen – valitse Tekninen Palvelu Tomi Niemi


Ota yhteyttä