Referenssi: Ruokosuon Vedenottamo, 2011

Asiakas: Kouvolan Vesi, 2011.
Kohde: Ruokosuon vedenottamo
Osuutemme projektissa: Kohteen saneeraus
Lähtökohtatilanne ennen projektia:
Vanhassa vesilaitoksessa säädettiin lipeällä (NaOh) pH-tasoa. Lipeän käytöstä haluttiin eroon ja tilalle tarvittiin kalkkineutralointi-laitos.

Mitä toimitimme:
Tekninen Palvelu Tomi Niemi toimi Maahovi Oy:n alihankkijana laitteistojen osalta.

Kohteen toiminta nyt:
Uusi laitos käyttää hyväkseen kalkkikivineutralointia ja samassa yhteydessä toteutettiin Iitistä tulevan RO-laitoksen veden sekoittaminen tietyssä suhteessa kaivojen veden kanssa. Kalkkineutraloitu vesi pumpataan UV-laitteen kautta verkostoon.

Valitse ammattilainen – valitse Tekninen Palvelu Tomi Niemi


Ota yhteyttä